Envision "Liao Fan"


BUICK - Envision "Liao Fan"
Client: Buick
Agency: Ogilvy Shanghai
Director: Ding Yuchen
DOP: Liang Zi & Zhang Hongbin
EP: Lee Cheng