G70 Launch


GENESIS - G70 Launch
Client: Genesis
Agency: Publicis 
Director: Wei Ning
Dop: Liang Zi
EP: Lee Cheng / Jacky Yao